top of page

Yleiset säännöt vainajan kuljettamisesta

Yleissäännön noudattaminen takaa hyvän palvelun

Vainajan henkilöllisyys
Arkku

Ruumiin omistavan yrityksen on tunnistettava vainaja ennen kuin se laitetaan arkuun.
Runkoon on liitettävä seuraavat tiedot:

  • Nimi

  • seksiä

  • Syntymäaika ja paikka.

  • Kuoleman aika ja paikka

  • Kansallisuus

Kuolintodistus

Vainaja on kuljetettava asianmukaisessa arkussa. 
Arkun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Arkun tulee olla kiinteää materiaalia.

  • Arkun tulee olla kestävä ja läpäisemätön.

Jos kuolinsyy on tartuntatauti:

  • kuljetukseen käytettävä arkku on suljettava ilmatiiviisti.

  • arkkuun on lisättävä puhdistussuodatin.

Valtuutus

Kuolintodistus myönnetään kunkin maan lakien ja vaatimusten mukaisesti. Kansainvälisissä kuljetuksissa kuolintodistus on käännettävä myös jollekin seuraavista kielistä: englanti, saksa, ranska.

Vainajan kuljetuksen järjestävälle yritykselle on annettava omaisten antama valtuutus, jonka perusteella vainaja luovutetaan heille.

Volitused
bottom of page