top of page

Lahkunu transportimise üldreeglid

Üldreeglitsest kinnipidamine tagab hea teenuse

Lahkunu tuvastamine
Kirst

Lahkunu tuleb tuvastada keha valdava ettevõtte poolt enne selle kirstu asetamist.
Kehale tuleb kinnitada järgnev informatsioon:

  • Nimi

  • Sugu

  • Sünniaeg ja –koht.

  • Surmaaeg ja –koht

  • Rahvus

Surmatunnistus

Lahkunut tuleb transportida vastavas kirstus. 
Kirst peab vastama järgmistele nõudmisele:

  • Kirst peab olema tehtud tahkest materjalist.

  • Kirst peab olema vastupidav ning läbitungimatu.

Juhul kui surma põhjuseks on nakkushaigus:

  • peab transportimiseks kasutatav kirst olema hermeetiliselt suletav.

  • kirstule peab olema lisatud puhastav filter.

Volitus

Surmatunnistus antakse välja vastavalt antud riigi seadustele ja nõuetele. Rahvusvahelise transpordi puhul tuleks surmatunnistus tõlkida ka ühte järgmisesse keeled: inglise, saksa, prantsuse.

Lahkunu transporti korraldavale ettevõttele tuleb omaste poolt väljastada volitus, mille alusel lahkunu neile väljastatakse.

eesti keeles - volitus eesti keeles

inglise keeles - volikiri inglise keeles

Volitused
bottom of page